464-30300148

Προστατευτικές ράβδοι επιφανειών 600mm για αποσκευές

Κωδικός :

30300148

Εσωτ. Κωδικός :

464-30300148

Περιγραφή Προϊόντος

Η συσκευασία περιλαμβάνει 6 τεμάχια.