305-ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ

Ταινίες περιθωρίου μελαμίνης σε αποχρώσεις λευκές, χρωματιστές και σε χρώματα ξύλου

Κωδικός :

305s1

Περιγραφή Προϊόντος

305-ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ_02

Πλάτοςmm Με κόλλα Χωρίς κόλλα
20 ν ν
22 ν ν
25 ν ν
30 ν ν
40 ν ν
50 ν ν

 

 

delivery banner
support banner